samenwerken

Hallo ik ben Opa DuSart.
Welkom bij DuSart Pharma!

Meer info over Opa DuSart

Hoe kan ik u helpen?

  • Heeft u vragen over (het produceren van) voedingssupplementen?
  • Bent u op zoek naar bestaande supplement of wilt u een nieuw product ontwikkelen?
  • Een andere vraag of op zoek naar extra informatie, laten we bellen!

Hallo ik ben Opa DuSart.
Welkom bij DuSart Pharma!

Meer info over Opa DuSart

Fill 1

Bedankt namens Opa Dusart, houd uw inbox in de gaten

Artikelen Nieuwsbrief

Deel III: Productie Vast

In onze zomerserie hebben we tot dusver de afdelingen Aanvraag & Productontwikkeling en de afdeling Inkoop aan het woord gehad. Nu duidelijk is wat de klant wil en de inkoop van grondstoffen heeft plaatsgevonden, is het tijd om te gaan produceren. Vandaag bespreken we de productie van onze vaste producten. Volgende week gaan we in op de productie van onze vloeibare producten.

Deze week zijn we langsgegaan bij de afdeling Productie Vast en spraken we met onze senior technisch operators Willem Groen en Ronald van der Velden.

Heren, kunnen jullie wat vertellen over de afdeling Vast?
Wij zijn verantwoordelijk voor de productie van de vaste producten van DuSart, voornamelijk tabletten en capsules. De afdeling Vast bestaat uit mengers die de poeders zodanig mengen dat daarmee de capsules kunnen worden gevuld of de tabletten geslagen, en uit operators die op grote lijnen de machines instellen, bijvullen, de controles uitvoeren en kleine storingen verhelpen. Daarnaast hebben we in onze afdeling technisch operators die dezelfde werkzaamheden uitvoeren als de operators, maar meer kennis hebben van samenstellingen en de machines. Daarnaast zorgen zij voor kennisoverdracht naar de operators. Zij kennen de machines door en door en werken nauw samen met de technische dienst.
Tot slot, maar minstens zo belangrijk zijn de industrieel schoonmakers die continu zorgen voor het schoonmaken van de ruimtes en machines volgens strenge kwaliteitseisen.

Wij hebben een groot machinepark tot onze beschikking. Iedere operator is verantwoordelijk voor zijn eigen machine, ook wanneer deze door een andere operator wordt bediend, en kent deze door en door. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, is er besloten om het machinepark uit te breiden met nog een tabletteermachine! Hierover later meer in onze maandelijkse nieuwsbrief.

We maken een zomerserie van het gehele proces binnen DuSart Pharma: van aanvraag tot verzending. Wanneer komen jullie in beeld?
Op basis van de klantaanvraag krijgen wij een protocol met daarin de receptuur aangeleverd. De menger heeft op voorhand de ingrediënten al gemengd en levert dit in vaten af bij de operator. De operator stelt de machine in en zorgt dat de (nog lege) capsules (ingeval van capsule productie, bij tabletten is dit niet het geval) ook de machine in gaan. Vervolgens kan bij een bekend product de productie starten. Bij een nieuw product vindt eerst een testfase plaats om er zeker van te zijn dat het product op de juiste manier is samengesteld.

Hoeveel Vaste producten wordt er door DuSart jaarlijks geproduceerd?
Wij produceren vele miljoenen capsules en tabletten per jaar en groeien daar fors in.

DuSart Pharma is Dedicated to Service. Hoe komt dat tot uiting in jullie afdeling?
Onze Dedicated to Service zit in onze kennis & expertise en in de samenwerking met de klant. Wij produceren een breed scala aan producten waar elk jaar nieuwe aan worden toegevoegd. Vervolgens is het onze taak om samen met de afdelingen Productontwikkeling, Kwaliteit en Verkoop de juiste samenstellingen te creëren. Daarna worden er samples gemaakt en testen we deze op de machines. Het doel is om tot een samenstelling te komen dat goed verwerkbaar is op onze machines. Dit is elke keer maatwerk. Hierbij houden we continu rekening met de wensen van de klant en stemmen we ook gedurende het proces af met de opdrachtgever. Deze service bieden we graag en daarmee onderscheiden we ons als DuSart. Dit is voor ons dé reden om ervoor te kiezen om juist hier te werken en niet bij een ander bedrijf.

Ons team is goed vertegenwoordigd, zowel jong als oud. Daarnaast is het een hecht en warm team. Gerdolf bijvoorbeeld (die tijdens het gesprek aansluit) is hier als leerling operator gestart in 2016 en is inmiddels niet meer weg te denken bij afdeling Vast. Gerdolf: “Juist die familiaire sfeer bij DuSart maakt dat ik hier graag werk. Ik zou geen nummertje willen zijn elders. Ik heb echt een voldaan gevoel wanneer een proces van een samenstelling moeizaam verloopt maar het uiteindelijk toch een mooi product wordt door ons gepuzzel waarop alle partijen trots zijn. Deze uitdagingen komen juist door het feit dat we zoveel verschillende producten maken en ontwikkelen.”